كل عناوين نوشته هاي حميدرضاقدرتي

حميدرضاقدرتي
[ شناسنامه ]
تو اين شباي ...... سه شنبه 92/5/8
تا آخر دنيا باهات هستم ...... سه شنبه 91/12/1
خيلي سخت است ...... سه شنبه 91/12/1
وقتي تو رفتي..... ...... سه شنبه 91/12/1
وقتي فهميدم خيلي تعجب كردم ...... پنج شنبه 91/10/21
لبخند خدا ...... چهارشنبه 91/10/20
قهوه شور ...... سه شنبه 91/10/19
معناي عشق ...... دوشنبه 91/10/18
خدايا چه زيبا گفتي ...... دوشنبه 91/10/18
  ==>   ليست آرشيو شده ها